De zuivering van drinkwater 

Ieder mens en dier heeft drinkwater nodig. In Brazilië en met name in Rio de Janeiro is dit nog niet zo vanzelfsprekend. Het weinige drinkwater dat er beschikbaar is bevat vaak veel bacteriën en is erg ongezond. Dit heeft alles te maken met de afwezigheid van goede riolering en het lakse afvalbeleid van de lokale overheden. Het zuiveren van dit drinkwater moet dus een absolute topprioriteit zijn, want zonder water kan een mens niet overleven.

De oorzaken van het vervuilde water

Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor het vervuilde water in Rio. Er is erg veel landbouw in Brazilië en deze landbouw maakt veel gebruik van pesticiden. Het grootste gedeelte water dat gebruikt wordt als drinkwater is afkomstig van neerslag. Dit oppervlaktewater wordt gemakkelijk vervuild door de pesticiden die gebruikt worden in de landbouw. Een andere oorzaak is het gebrek aan riolering. Hierdoor raken de rivieren en beken vervuild met menselijk afval. Het drinken van dit water kan ernstige problemen opleveren voor de gezondheid. Helaas zit er voor de inwoners van Rio weinig anders op dan dit water te gebruiken, want je hebt toch water nodig.

Zonder zuivering geen gezond drinkwater

Het staat als een paal boven water dat er zonder zuivering geen gezond drinkwater mogelijk is. Daarom is het opvallend dat er erg weinig waterzuiveringsinstallaties te vinden zijn in de omgeving van Rio. Toch zullen er snel meer installaties gebouwd moeten worden, want slecht 40% van de bevolking is aangesloten op de waterleiding. Dit betekent dat de resterende 60% is aangewezen op rivieren en die zijn ontzettend vervuild.

Dringende hulp is nodig

Er moeten zo snel mogelijk meer zuiveringsinstallaties worden gebouwd in Rio en omstreken. Er zal veel hulp van buitenaf nodig zijn om dit te realiseren. Het is zaak dat de Braziliaanse overheid inziet wat er nodig is en stappen zet om dit te verbeteren. De overheid is verantwoordelijk voor iedere inwoner van hun land en iedere inwoner verdient gezond drinkwater.