Het vergroenen van sloppenwijken 

Een sloppenwijk kun je eigenlijk geen woonwijk noemen. Het is een bij elkaar geraapte verzameling van grof vuil dat wordt gebruikt om huizen te bouwen. De sloppenwijken van Rio de Janeiro behoren tot de eerste massale sloppenwijken die zijn ontstaan. Met restmaterialen en afval hebben talloze mensen zich gevestigd op de heuvels vlakbij de stad. De grootste reden dat deze wijken ontstaan is armoede. Deze mensen hebben niet de financiële middelen om een woning aan te schaffen en zijn daarom gedwongen om een krot te bouwen. Want ook al is een sloppenwijk absoluut geen luxe, het is nog steeds beter dan het leven op straat.

Problemen binnen de sloppenwijk

Sloppenwijken zijn vrijwel altijd illegale bouwwerken. Praktisch gezien houdt dit in dat de overheid op ieder moment de wijken met de grond gelijk kan maken. Dit zorgt natuurlijk voor veel extra stress onder de mensen. Door deze stress en de constante groei van de bevolking zijn er veel problemen in de sloppenwijken. Er is vaak geen riolering, veel onveiligheid en werkloosheid en het drinkwater is zeer onveilig. Al deze zaken bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat de sloppenwijken niet meewerken aan een verbetering van het milieu. We kunnen eerder stellen dat de sloppenwijk een grote oorzaak is van de vervuiling in Rio. Hoe kun je immers verwachten dat het afval correct wordt verwerkt als er niet eens riolering aanwezig is?

Verbetering is noodzakelijk

Om de vervuiling in Rio tegen te gaan is het noodzakelijk dat de sloppenwijken onder de aandacht worden gebracht. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale politiek. Ook al zijn de sloppenwijken vaak illegaal, het is belangrijk dat de inwoners met rust worden gelaten. Als de overheid de inwoners hun gang laat gaan zullen ze meer tijd en moeite steken in het opbouwen van de wijk. Zo kan na verloop van tijd de sloppenwijk veranderen in een volwaardige woonwijk. Als er dan nog financiële steun vanuit de politiek komt, zijn de sloppenwijk al een eind op de juiste weg.

Voordelen van vergroening

Een oplossing voor het probleem in de sloppenwijk is vergroening. Dit wil zeggen dat er in de sloppenwijk plantsoenen, bomen en ander groen wordt geplaatst. Door een sloppenwijk op deze manier aan te pakken zal de kwaliteit van de lucht flink toenemen. Meer groen betekent ook meer flora en fauna. De biodiversiteit zal op deze plekken stijgen dankzij betere lucht en een groene omgeving. Een reëel probleem binnen de sloppenwijk zijn modderstromen. Na hevige regenval kan een modderstroom een gehele woonwijk van de kaart vegen, met alle ecologische gevolgen van dien. Door veel bomen te planten wordt het voor de bodem makkelijker om regenwater op te nemen en zal de kans op een modderstroom aanzienlijk kleiner worden.