Waterzuivering en waterontharding

Waterzuivering en waterontharding

Zuiver water, dat is niet voor elk land vanzelfsprekend. Zoals elders benoemd op de website is Rio de Janeiro er een ‘goed’ voorbeeld van. Het water daar is enorm vervuild en het wordt aangeraden om daar gebruik te maken van flessen drinkwater. Het is dus niet...