Het sluiten van vervuilende fabrieken 

Fabrieken zijn grote veroorzakers van vervuiling in Rio en in heel Brazilië. Één van de meest belangrijke gebieden in de wereld als het gaat om onze atmosfeer is het regenwoud van Brazilië. Dit gebied dreigt te verdwijnen door de bouw van steeds bredere wegen en grotere dammen om de vestiging van nieuwe fabrieken mogelijk te maken. De fabrieken spelen een grote rol en zij behoren tot de kern van het probleem.

Goedkope vestiging en lage lonen

De fabrieken die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de vervuiling komen niet uit Brazilië zelf. Grote Europese en Amerikaanse multinationals worden aangetrokken door de lage kosten in Zuid-Amerika. Een combinatie tussen de lage lonen en de goedkope vestigingsmogelijkheden zorgen ervoor dat veel grote bedrijven zich gaan vestigen op Braziliaans grondgebied. Ze worden met open armen ontvangen, want door de komst van deze bedrijven kan een ander groot probleem in Rio worden opgelost: de hoge werkloosheid. Dit is een probleem die hoger staat op de politieke agenda en helaas is het milieu hier het slachtoffer van.

Slechte regelgeving

Er is erg slechte en onduidelijke regelgeving op het gebied van fabrieken en vervuiling. Er zijn veel mazen in de wet, waardoor fabrieken met een hoop weg kunnen komen. De nationale overheid zou hier moeten ingrijpen en een voorbeeld moeten nemen aan andere landen. Waar iedereen tien jaar geleden nog wegkeek en een oogje toekneep, staat Brazilië nu volop in het midden van de belangstelling. Natuur en milieu worden steeds belangrijker. Zeker nu er steeds meer bekend wordt over de impact van onze ecologische voetafdruk. Het is tijd om dit probleem aan te pakken. Er zijn strengere wetten en duidelijkere regelgeving nodig en wel zo snel mogelijk.

Bij grove vervuiling sluiten

Er zijn natuurlijk uitschieters binnen de industrie. Zo is er een aluminiumfabriek die het wel erg bont heeft gemaakt. De afvaldepots van deze fabriek zijn na hevige regenval overstroomd. Het zeer schadelijke afval heeft vervolgens zijn weg gevonden naar het drinkwater van de omwonenden. Het is inmiddels bekend geworden dat dit bedrijf schuldig is aan het illegaal dumpen van afval en dat het opereert zonder de juiste vergunningen. Helaas zijn er meer van dit soort voorbeelden te noemen. De overheid moet hier stappen tegen ondernemen en de grote vervuilers flinke boetes geven. Gaat de vervuiling daarna gewoon door? Dan volgt er sluiting van de fabriek in kwestie.