Vervuiling terugdringen in Rio

Het is een wereldwijd probleem, vervuiling van het milieu en de verwoesting van onze atmosfeer. Wel zijn er specifieke plekken en gebieden aan te wijzen waar de vervuiling het grootst is. Op deze plekken is het extra belangrijk dat er maatregelen komen om deze vervuiling tegen te gaan. Rio de Janeiro is zo’n gebied. De vervuiling in deze metropool loopt de spuigaten uit en is volgens experts al niet meer op te lossen. Hoe is het mogelijk dat er in deze tijd van bewustwording er een wereldstad bestaat waar vervuiling aan de orde van de dag is? Het is hoog tijd dat dit ooit zo mooie gebied een stap zet richting een gezonde omgeving en een schoner milieu.

Geen steun uit de politiek

Er is geen politieke partij die het milieu hoog op de agenda heeft staan. Het ernstig vervuilde milieu is niet het enige probleem van deze stad. Politieke leiders maken keuzes en willen ervoor zorgen dat hun partij zoveel mogelijk stemmen krijgt. Actie ondernemen op het milieu is geen populair onderwerp en het sneeuwt dus vaak onder. Helaas heeft het milieu zelf geen stemrecht, anders was het een heel ander verhaal geweest.

Zonder geld komt er geen oplossing

Zoals bij veel zaken is ook hier een hoop geld voor nodig. Er is momenteel veel te weinig financiering om een grootschalige operatie op touw te kunnen zetten. Toch is zo’n operatie absoluut noodzakelijk. Rio de Janeiro bestaat uit ruim twaalf miljoen inwoners en die produceren dagelijks een flinke hoeveelheid afval. Zonder een goede afvalverwerking komt een groot deel van dit afval terecht in de natuur. Dit zorgt uiteindelijk voor een zeer vervuild milieu. Momenteel wordt er maar één procent van al het afval in Rio gerecycled. Dat betekent dus dat er 99% van het afval in de natuur beland. Als dit zo door blijft gaan is er straks helemaal geen houden meer aan, daarom is er nu hulp nodig. Er moet een goed functionerend systeem opgezet worden met betrekking tot de afvalverwerking. Op die manier kan er veel meer afval gerecycled worden en zal de vervuiling van het milieu worden teruggedrongen. Maar daar is wel geld voor nodig, heel veel geld.

Hulp uit andere landen

Niet iedereen is blind voor de problemen in Rio. Zo zijn er wel degelijk andere landen die willen helpen met het verbeteren van de omstandigheden in de oud-hoofdstad van Brazilië. Vanuit Nederland komt er steun om de vervuiling van Guanabara Bay op te lossen. Niet alleen om tijdelijk al het afval te verwijderen, maar ook om een structurele oplossing te bieden om de vervuiling tegen te gaan en de baai schoon te houden. Er is hulp, maar het is nog niet genoeg.