Welke soorten duurzame energie zijn er?

We leggen tegenwoordig veel nadruk op duurzame energie en groene stroom. We willen het goed doen, omdat er anders weinig overblijft voor de volgende generatie. Tegelijkertijd willen we dat onze energie eindeloos is, en niet ineens op zou kunnen raken wanneer er geen nieuwe olievelden aangeboord kunnen worden. En soms willen we gewoon een lagere prijs en een lagere energierekening. Uit welke soorten duurzame energie kunnen we kiezen, en kunnen we eigenlijk wel echt kiezen?

Vormen van duurzame energie

De eerste soort duurzame energie is zonne-energie. Er zijn mensen die stellen dat de zon niet oneindig lang zal bestaan en dat het daarom niet onder de duurzame energiebronnen valt, maar dat is onzin. We gebruiken namelijk niet delen van de zon waardoor de zon langer zou kunnen bestaan, we maken gebruik van de straling. Deze energiebron wordt veel gebruikt op de kleinere schaal. Mensen met een groter dak kunnen zo voorzien in hun eigen energiebehoefte. Voor mensen met een kleiner oppervlak is tegenwoordig ook een goede toepassing ontwikkeld: De zonneboiler. Deze heeft een veel kleiner oppervlakte nodig en kan één van de grootste stroomtrekkers in huis voorzien van duurzame energie. Zonne-energie wordt ook op grotere schaal gebruikt, maar bijzonder rendabel is dat op dit moment nog niet. Dit heeft te maken met de kosten voor de aanleg.

Windenergie

Een bekende variant zijn de windmolens. Deze molens kunnen duurzame energie generen door de wind. Hier zijn echter nog aardig wat problemen mee op dit moment. Zo leveren de windmolens nog niet het gewenste rendement (vandaar dat er vaak gesteld wordt dat de windmolens op subsidie draaien en niet op wind). Ook zijn de toepassingen nog niet groot genoeg op dit moment. Bij harde wind zou veel rendement gemaakt moeten worden, maar omdat de molens dit nog niet aankunnen, moeten de molens juist op die momenten stilgezet worden.

Geothermische energie

Geothermische energie is sterk in opkomst en dan vooral in de toepassing van verwarming door aardwarmte. Dit wordt vooral in Zweden toegepast en richt zich voornamelijk op nieuwbouw. De reden hiervoor is redelijk simpel. Het aanleggen van geothermische energie in bestaande huizen kost veel geld en heeft een lange periode waarin het terugverdiend wordt. En dat is voor veel particulieren de investering op dit moment simpelweg niet waard.

Waterkracht

Een speler die wel groot is op dit moment, is de duurzame energie die gewonnen kan worden uit water. Hier wordt op dit moment de meeste energie mee gewonnen. Dit gebeurt tegenwoordig al lang niet meer alleen door de stroming. Ook het verschil tussen warm en koud water wordt gebruikt (OTEC), en dankzij de getijden kan nog meer energie gewonnen worden. Deze techniek is 100% duurzaam en rendabel en levert steeds betere resultaten op. De kans is echter klein dat deze energie onze behoeftes zelf volledig kan voorzien. Daarvoor moeten de andere energiebronnen meer op gaan leveren, anders wordt de 100% waarschijnlijk niet gehaald.