Duurzaam, maar dan in het grotere plaatje

De meeste mensen denken bij duurzaam aan het produceren van energie door middel van wind, water en zon. Zij weten dat de uitstoot verminderd moet worden en dat het één van de nationale doelstellingen is. Wat veel mensen niet weten, is dat de duurzame wereld die ons voorgehouden wordt, niet alleen gaat om de energie. Het gaat om de volledige kwaliteit van het leven en de wereld waar we op actief zijn en vaak de verkeerde beslissingen maken. De kleinste stappen kun je vandaag al zetten en dit zijn belangrijke dingen om te weten wanneer je zelf ook bij wilt dragen aan een betere leefomgeving voor alle mensen. Wat zijn de dingen die erg belangrijk zijn wanneer het gaat om de kwaliteit van ons leven, met betrekking tot de dingen die we zelf aan kunnen pakken?

De vervuiling terugdringen

Vervuiling heeft niet alleen te maken met uitlaatgassen. Het heeft ook te maken met die ene verpakking die je op de grond laat vallen en die je niet opraapt. Het heeft ook te maken met de producten die je in de supermarkt koopt waar wel heel erg veel materiaal omheen zit. Wil je bijdragen aan een duurzame wereld, dan is het belangrijk dat je de juiste stappen zet. Scheid het afval zodat het beter herwonnen kan worden, gooi niets buiten op de straat of in de natuur en kies de producten die goed zijn voor het milieu.

Schoon water

We willen allemaal graag schoon water hebben. Dat wordt steeds lastiger, omdat steeds meer mensen troep in de natuur gooien. Hier gaat het niet om een papiertje, maar om oude banden, vuilniszakken en wat nog niet meer. Wanneer we deze mensen aan kunnen pakken en kunnen bestraffen, wordt het makkelijker om schoon drinkwater uit de grond te kunnen halen.

Geluidshinder

Een betere kwaliteit van het leven en een duurzame wereld met het oog op de natuur, dat heeft ook te maken met geluidshinder. Dus repareer die uitlaat op de auto en houd rekening met de buren en met de natuur.

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een groot probleem. Dit heeft te maken met uitstoot, maar heeft ook te maken met slecht lopende auto’s en brommers, en het verbranden van afval buiten of in de kachel. Wanneer we hier gewoon mee zouden stoppen, zou de uitstoot direct al afnemen.

Samen op weg

Wil jij je steentje bijdragen aan een meer duurzame wereld, dan kun je met de bovenstaande stappen al een flink eind komen. Wil je nog meer doen, deel dit dan met andere mensen zodat er nog grotere resultaten geboekt kunnen worden!