De groene economie en de EU

Er is een bijzonder lange periode geweest waarin de afzonderlijke landen economische groei als voornaamste doelstelling hadden. Het BNP moest groeien, de omzet moest groeien, de infrastructuur moest verbeterd worden en wanneer de economie in omvang toenam, dan werden er nieuwe doelstellingen gesteld. Heel erg logisch natuurlijk, met de kennis die de mensen toen hadden, was het een logische keuze omdat dit de welvaart sterk zou kunnen bevorderen. Maar de middelen die gebruikt werden, bleken bijzonder belastend te zijn voor het milieu en tegenwoordig moeten we meer aan het groen produceren gaan denken. Dat is op dit moment al zo belangrijk geworden dat zelfs de Europese Unie zich ermee is gaan bemoeien.

Wat is een groene economie?

Een groene economie is een economie waarin de middelen die gebruikt worden, niet schaars zijn of hernieuwbaar zijn, en waarin geproduceerd wordt zonder daarbij de rekening aan de natuur te geven. We moeten dus beter opletten met wat we doen. Dat betekent dat niet alle mails geprint moeten worden, en het betekent ook dat we zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen moeten gebruiken. Beter voor het milieu en beter voor de volgende generatie.

Uiteraard is dit een haalbare kaart voor de grote bedrijven. Zij kunnen de aanpassingen stapsgewijs doorvoeren bij het vernieuwen van het wagenpark en nieuwe instructies meegeven aan de werknemers. Maar hoe zit het met de bedrijven die niet direct de omvang hebben om deze aanpassingen door te voeren? Die kunnen aanspraak maken op een subsidie. Op die manier probeert de EU een breed draagvlak te krijgen. Waarom? Omdat de EU de volledige uitstoot in de EU omlaag wil hebben en daar zijn de bedrijven ook onderdeel van.

Waarom de bedrijven?

Het zijn niet alleen de bedrijven waar de EU zich op richt. Het zijn ook de consumenten. Het is de bedoeling dat we ons meer bewust worden van duurzame energie en de belasting die we op het milieu leggen door onzuinig om te gaan met de middelen die wel schaars zijn. Het effect is overigens al merkbaar. Dat is logisch, want op het moment dat de bedrijven als eerste in de boot stappen richting een groene economie, dan zijn de meeste producten in de schappen ook ineens groen. Zet daarnaast een bewuste consument en de groene producten worden ineens gewild. Op die manier komen we sneller naar een duurzame wereld, al moet uiteraard gezegd worden dat een groene economie een goed begin is, maar nog lang niet de eindhalte is.